Nr
65/2016
Dotyczy
przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Rybnika
Data podpisania
2016-02-02
Data wejścia w życie
2016-02-02
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka załącznik 1 [rtf - 1352 KB]
załącznik 2 [rtf - 435 KB]
Zarządzenie [rtf - 14 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 280/2019 z dnia 23 kwietnia 2019
    zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Rybnika
Publikacja: 4 lutego 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)