Nr
280/2019
Dotyczy
zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-04-23
Data wejścia w życie
2019-04-23
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 36 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 26 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)