Nr
200/2016
Dotyczy
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku
Data podpisania
2016-03-22
Data wejścia w życie
2016-03-22
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 30 marca 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)