Nr
295/2016
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, zmienionego zarządzeniem nr 241/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku
Data podpisania
2016-04-27
Data wejścia w życie
2016-04-27
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 2 maja 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)