Nr
217/2015
Dotyczy
przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Data podpisania
2015-04-24
Data wejścia w życie
2015-04-24
Przygotował
OP
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Zmieniające zarządzenia
  • 241/2016 z dnia 8 kwietnia 2016
    zmiany zarządzenia nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
  • 295/2016 z dnia 27 kwietnia 2016
    zmiany zarządzenia nr 217/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, zmienionego zarządzeniem nr 241/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 kwietnia 2016 roku
  • 277/2017 z dnia 25 kwietnia 2017
    przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Publikacja: 24 kwietnia 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)