Nr
277/2017
Dotyczy
przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-04-25
Data wejścia w życie
2017-04-25
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 286/2017 z dnia 28 kwietnia 2017
    zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
  • 627/2018 z dnia 31 sierpnia 2018
    zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Publikacja: 25 kwietnia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)