Nr
376/2016
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
Data podpisania
2016-06-01
Data wejścia w życie
2016-06-01
Przygotował
RSK
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [doc - 49 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 180/2015 z dnia 31 marca 2015
    ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
Publikacja: 9 czerwca 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)