Nr
180/2015
Dotyczy
ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
Data podpisania
2015-03-31
Data wejścia w życie
2015-04-01
Przygotował
RSK
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Załącznik Nr 1 [docx - 22 KB]
Załącznik Nr 2 [docx - 24 KB]
Załącznik Nr 3 [docx - 21 KB]
Załącznik Nr 4 [docx - 19 KB]
zarządzenie parkingi [docx - 39 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
 • 606/2013 z dnia 8 listopada 2013
  zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnik
Zmieniające zarządzenia
 • 504/2015 z dnia 26 sierpnia 2015
  zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
 • 672/2015 z dnia 1 grudnia 2015
  zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
 • 376/2016 z dnia 1 czerwca 2016
  zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
 • 789/2016 z dnia 29 grudnia 2016
  zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
 • 110/2017 z dnia 20 lutego 2017
  zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
 • 209/2017 z dnia 24 marca 2017
  zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
 • 403/2017 z dnia 23 czerwca 2017
  zmiany Zarządzenia nr 180/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
 • 79/2019 z dnia 1 lutego 2019
  ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów
Publikacja: 3 kwietnia 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)