Nr
79/2019
Dotyczy
ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów
Data podpisania
2019-02-01
Data wejścia w życie
2019-02-01
Przygotował
RSK
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 125 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 180/2015 z dnia 31 marca 2015
    ustalenia zasad korzystania i pobierania opłat oraz określenia wysokości stawek opłat za postój pojazdów na płatnych niestrzeżonych miejscach postojowych będących własnością komunalną Miasta Rybnika
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 1 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)