Nr
385/2016
Dotyczy
przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa
Data podpisania
2016-06-07
Data wejścia w życie
2016-06-07
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 102 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 10 czerwca 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)