Nr
324/2019
Dotyczy
przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa
Data podpisania
2019-05-20
Data wejścia w życie
2019-05-20
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 88 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 22 maja 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)