Nr
543/2016
Dotyczy
postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom
Data podpisania
2016-08-17
Data wejścia w życie
2016-08-17
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 59 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 18 sierpnia 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)