Nr
229/2019
Dotyczy
postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom
Data podpisania
2019-04-02
Data wejścia w życie
2019-05-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 10 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)