Nr
163/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-03-14
Data wejścia w życie
2017-03-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Załącznik [pdf - 237 KB]
Zarządzenie [rtf - 180 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 14 marca 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)