Nr
292/2017
Dotyczy
zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Data podpisania
2017-05-05
Data wejścia w życie
2017-05-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 62 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 715/2012 z dnia 27 grudnia 2012
    zasad planowania budżetowego, dokonywania zmian w planach finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Zmieniające zarządzenia
  • 302/2020 z dnia 18 czerwca 2020
    zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
  • 673/2020 z dnia 17 grudnia 2020
    zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Publikacja: 9 maja 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)