Nr
673/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Data podpisania
2020-12-17
Data wejścia w życie
2020-12-17
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 75 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 292/2017 z dnia 5 maja 2017
    zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Publikacja: 21 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)