Nr
359/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-05-26
Data wejścia w życie
2017-06-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka schemat organizacyjny [pdf - 252 KB]
Zarządzenie [rtf - 181 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 2 czerwca 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)