Nr
407/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-06-27
Data wejścia w życie
2017-07-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 29 czerwca 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)