Nr
613/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-09-21
Data wejścia w życie
2017-10-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 19 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 22 września 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)