Nr
626/2017
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-09-28
Data wejścia w życie
2017-09-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Załącznik [pdf - 258 KB]
Zarządzenie [rtf - 17 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 29 września 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)