Nr
741/2017
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Data podpisania
2017-11-17
Data wejścia w życie
2017-11-17
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka załącznik [doc - 110 KB]
Zarządzenie [rtf - 48 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 23 listopada 2017 r. Zuzanna Olbińska (Referent Or)
Aktualizacja: 23 listopada 2017 r. Zuzanna Olbińska (Referent Or)