Nr
263/2019
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Data podpisania
2019-04-17
Data wejścia w życie
2019-05-01
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Barbara Witala (Referent Or)