Nr
198/2018
Dotyczy
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2018-03-12
Data wejścia w życie
2018-03-12
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zakładowy Plan Kont [doc - 257 KB]
zał. 1 do ZPK [doc - 58 KB]
zał. 2 do ZPK [doc - 44 KB]
Zarządzenie [rtf - 107 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 14 marca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)