Nr
54/2018
Dotyczy
wprowadzenia Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-01-24
Data wejścia w życie
2018-01-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zakładowy Plan Kont [doc - 255 KB]
zał. 1 do ZPK [doc - 56 KB]
zał. 2 do ZPK [doc - 43 KB]
zał. 3 do ZPK [doc - 27 KB]
zał. 4 do ZPK [doc - 37 KB]
zał. 5 do ZPK [doc - 118 KB]
Zarządzenie [rtf - 87 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
 • 198/2018 z dnia 12 marca 2018
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 614/2018 z dnia 28 sierpnia 2018
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 830/2018 z dnia 18 grudnia 2018
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 74/2019 z dnia 28 stycznia 2019
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 283/2019 z dnia 25 kwietnia 2019
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 414/2019 z dnia 8 lipca 2019
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 581/2019 z dnia 4 października 2019
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 759/2019 z dnia 30 grudnia 2019
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 102/2020 z dnia 27 lutego 2020
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 419/2020 z dnia 18 sierpnia 2020
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 182/2021 z dnia 6 kwietnia 2021
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
 • 820/2021 z dnia 31 grudnia 2021
  zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)