Nr
283/2019
Dotyczy
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2019-04-25
Data wejścia w życie
2019-04-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 103 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 26 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)