Nr
830/2018
Dotyczy
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2018-12-18
Data wejścia w życie
2018-12-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zakładowy Plan Kont [doc - 262 KB]
zał. 1 do ZPK [doc - 59 KB]
zał. 2 do ZPK [doc - 46 KB]
zał. 5 do ZPK [doc - 109 KB]
Zarządzenie [rtf - 98 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 19 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)