Nr
414/2019
Dotyczy
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2019-07-08
Data wejścia w życie
2019-07-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zakładowy Plan Kont- tekst jednolity [doc - 265 KB]
zał. 1 do ZPK [doc - 62 KB]
zał. 2 do ZPK [doc - 47 KB]
Zarządzenie [rtf - 106 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 10 lipca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)