Nr
759/2019
Dotyczy
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2019-12-30
Data wejścia w życie
2019-12-30
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zakładowy Plan Kont [doc - 269 KB]
zał. 1 do ZPK [doc - 65 KB]
zał. 2 do ZPK [doc - 49 KB]
zał. 4 do ZPK [doc - 38 KB]
Zarządzenie [rtf - 117 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 31 grudnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)