Nr
614/2018
Dotyczy
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2018-08-28
Data wejścia w życie
2018-08-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Tekst jednolity [doc - 262 KB]
zał. 1 do ZPK [doc - 59 KB]
zał. 2 do ZPK [doc - 45 KB]
zał. 4 do ZPK [doc - 38 KB]
Zarządzenie [rtf - 106 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 31 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)