Nr
581/2019
Dotyczy
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2019-10-04
Data wejścia w życie
2019-10-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka Zakładowy Plan Kont [doc - 266 KB]
zał. 1 do ZPK [doc - 64 KB]
zał. 2 do ZPK [doc - 47 KB]
Zarządzenie [rtf - 111 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 7 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 7 października 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)