Nr
102/2020
Dotyczy
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2020-02-27
Data wejścia w życie
2020-02-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 28 lutego 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)