Nr
419/2020
Dotyczy
zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Data podpisania
2020-08-18
Data wejścia w życie
2020-08-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 18 sierpnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)