Nr
343/2018
Dotyczy
w sprawie zmiany „Regulaminu powoływania i wynagradzania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika” stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-05-04
Data wejścia w życie
2018-05-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka załącznik nr 1 [rtf - 71 KB]
załącznik nr 2 [rtf - 98 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 801/2017 z dnia 19 grudnia 2017
    określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Publikacja: 8 maja 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 13 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)