Nr
801/2017
Dotyczy
określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Data podpisania
2017-12-19
Data wejścia w życie
2017-12-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Regulamin [rtf - 140 KB]
Zarządzenie [rtf - 43 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 343/2018 z dnia 4 maja 2018
    w sprawie zmiany „Regulaminu powoływania i wynagradzania biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika” stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
  • 824/2018 z dnia 13 grudnia 2018
    zmiany zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
  • 679/2020 z dnia 21 grudnia 2020
    określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Publikacja: 21 grudnia 2017 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)