Nr
679/2020
Dotyczy
określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-12-21
Data wejścia w życie
2020-12-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka regulamin [rtf - 162 KB]
zarządzenie [rtf - 59 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 801/2017 z dnia 19 grudnia 2017
    określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Zmieniające zarządzenia
  • 701/2021 z dnia 15 listopada 2021
    określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Publikacja: 22 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)
Aktualizacja: 23 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)