Nr
701/2021
Dotyczy
określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-11-15
Data wejścia w życie
2021-11-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 679/2020 z dnia 21 grudnia 2020
    określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Publikacja: 18 listopada 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)