Nr
824/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 801/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-12-13
Data wejścia w życie
2018-12-13
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka Regulamin [rtf - 148 KB]
Zarządzenie [rtf - 46 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 801/2017 z dnia 19 grudnia 2017
    określenia zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika
Publikacja: 18 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)