Nr
645/2018
Dotyczy
wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
Data podpisania
2018-09-06
Data wejścia w życie
2018-09-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Zmieniające zarządzenia
  • 386/2019 z dnia 27 czerwca 2019
    zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
Publikacja: 10 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)