Nr
645/2018
Dotyczy
wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
Data podpisania
2018-09-06
Data wejścia w życie
2018-09-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 10 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)