Nr
381/2021
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
Data podpisania
2021-06-23
Data wejścia w życie
2021-06-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 645/2018 z dnia 6 września 2018
    wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
  • 386/2019 z dnia 27 czerwca 2019
    zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
  • 400/2020 z dnia 30 lipca 2020
    zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
Publikacja: 25 czerwca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)