Nr
749/2018
Dotyczy
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Data podpisania
2018-11-06
Data wejścia w życie
2018-11-06
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Instrukcja postępowania [docx - 34 KB]
Oświadczenie [docx - 19 KB]
Zal. 1 do instrukcji [docx - 19 KB]
zał. 2 do instrukcji [docx - 20 KB]
Zarządzenie [rtf - 103 KB]
Publikacja: 7 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)