Nr
749/2018
Dotyczy
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Data podpisania
2018-11-06
Data wejścia w życie
2018-11-06
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 7 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)