Nr
416/2022
Dotyczy
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Data podpisania
2022-06-14
Data wejścia w życie
2022-06-14
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 20 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)