Nr
865/2018
Dotyczy
zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Data podpisania
2018-12-31
Data wejścia w życie
2019-01-01
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka załącznik [doc - 125 KB]
Zarządzenie [rtf - 47 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 680/2018 z dnia 27 września 2018
    zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Zmieniające zarządzenia
  • 357/2019 z dnia 5 czerwca 2019
    zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Publikacja: 3 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)