Nr
39/2019
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2019-01-15
Data wejścia w życie
2019-01-15
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 16 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)