Nr
39/2019
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2019-01-15
Data wejścia w życie
2019-01-15
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Załącznik [rtf - 149 KB]
Zarządzenie [rtf - 56 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 131/2019 z dnia 26 lutego 2019
    zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • 490/2019 z dnia 8 sierpnia 2019
    zmiany zarządzenia nr 39/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Publikacja: 16 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)