Nr
490/2019
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 39/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2019-08-08
Data wejścia w życie
2019-08-08
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 63 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 39/2019 z dnia 15 stycznia 2019
    udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Publikacja: 13 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 13 sierpnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)