Nr
78/2019
Dotyczy
powołania Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+
Data podpisania
2019-01-29
Data wejścia w życie
2019-01-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 4 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)