Nr
78/2019
Dotyczy
powołania Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+
Data podpisania
2019-01-29
Data wejścia w życie
2019-01-29
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 59 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 151/2019 z dnia 4 marca 2019
    zmiany zarządzenia nr 78/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+
Publikacja: 4 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)