Nr
151/2019
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 78/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Jury konkursu Poetyckiego dla Rybnickich Seniorów 60+
Data podpisania
2019-03-04
Data wejścia w życie
2019-03-04
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 65 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 13 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)