Nr
112/2019
Dotyczy
zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r.
Data podpisania
2019-02-18
Data wejścia w życie
2019-02-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Załącznik - tekst jednolity [docx - 712 KB]
Zarządzenie [docx - 20 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 21 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)