Nr
306/2016
Dotyczy
instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika
Data podpisania
2016-04-29
Data wejścia w życie
2016-04-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 1617 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 589/2018 z dnia 7 sierpnia 2018
    zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r
  • 112/2019 z dnia 18 lutego 2019
    zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r.
  • 497/2019 z dnia 14 sierpnia 2019
    zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r.
Publikacja: 4 maja 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)