Nr
159/2019
Dotyczy
zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-03-08
Data wejścia w życie
2019-04-01
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 39/2012 z dnia 27 stycznia 2012
    zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego
Zmieniające zarządzenia
  • 213/2019 z dnia 28 marca 2019
    zmiany załączników do Zarządzenia nr 159/2019 z dnia 8 marca 2019 w wprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika
Publikacja: 11 marca 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)