Nr
401/2022
Dotyczy
zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, ubioru reprezentacyjnego, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika.
Data podpisania
2022-06-10
Data wejścia w życie
2022-06-10
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 159/2019 z dnia 8 marca 2019
    zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika
Zmieniające zarządzenia
  • 425/2022 z dnia 15 czerwca 2022
    zmiany treści załącznika do Zarządzenia nr 401/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, odzieży służbowej, ubioru reprezentacyjnego, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz dodatkowego wyposażenia w Urzędzie Miasta Rybnika
Publikacja: 13 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)